درباره دانشگاه

دانشکده‌ عمران معماری و هنر دانشکده‌ای است که در بالاترین نقطه قرار دارد و تمام چشم انداز تهران را دربر می‌گیرد. 

کلاس‌ها در خود دانشکده ابن سینا قرار دارد، بلوک ‌c، دانشکده کمبود یک بوفه دارد، چون خیلی اوقات بسته است.

استادان دانشگاه

ارتباط ما دانشجویان با استادان دانشگاه بسیار گرم است، آن‌ها بسیار خوب هستند، اینکه هر ترم مقاله ارائه دهیم خیلی خوب است و از یک رزومه عالی برخوردار خواهیم شد.

تذکر درباره انتخاب کردن رشته معماری

اگر معماری را انتخاب کنید، باید ترازتان بالا باشد تا بتوانید این رشته را ادامه دهید.

 


1