محل دانشکده
دانشکده ما در محله پونک تهران قرار دارد.

جو دانشکده
دانشجویان ارشد به اقتضای سن و وضعیت کار و تاهل خود نسبت به دانشجویان کاردانی و کارشناسی از صمیمت کمتری برخوردار هستند و ساعات کمتری را در دانشگاه سپری می کنند، اغلب کارمند هستند و بعد از کلاس به سر کار و یا خانه خود برمی‌گردند و نسبت به مقطع های پایینتر کمتر تفریح می‌کنند.

ارتباط با مسئولان
اغلب کارمندان احترام بیشتری به دانشجویان ارشد میگذارند ولی هنوز نگاه بالا به پایین در اغلب کارمندان و اساتید وجود دارد.

درباره استادان
دانشکده کامپیوتر در سطح ارشد نرم افزار کلا دو استاد خوب و با سواد و با اخلاق دارند که سابقه کار عملی و رزومه فنی مرتبط خوبی دارند را داراست
:
1.جناب دکتر رامین نصیری
   2. جناب دکتر رضا روانمهر
اساتید اغلب (نه همه) با اینکه مدرک دکترا درجه استادیاری و دانشیاری دارند از سواد عملی لازم برای مرتبه استادی برخوردار نیستند.
مباحثی که تدریس می شوند خاصیتی در دنیای واقعی ندارند، از تکنولوژی های روز دنیا بی اطلاعند، سابقه کار عملی ندارند و فقط تئوری مربوط به دهه های قبل را آموزش می دهند. (حتی اساتید جوان)


0