من ورودی 92 کارشناسی و 96 کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان هستم.

درباره خوابگاه
دانشگاه خوابگاه های خوبی برای مقطع کارشناسی ندارد و این خوابگاه ها نیز فقط در سال اول به دانشجو ها اختصاص میابد، ولی در مقاطع ارشد و دکتری خوابگاه های خوبی دارد.

درباره دانشگاه
دانشگاه در خارج از شهر قرار دارد و جهت رفت و آمد به شهر دو خط سرویس وجود دارد.
دانشکده ها و ساختمان های اصلی از هم فاصله ی نسبتا زیادی دارند برای مثال از دانشکده مکانیک تا کتابخانه مرکزی 20 دقیقه پیاده روی دارد
.

امکانات دانشگاه
دانشگاه دارای زمین چمن فوتبال، دو چمن مصنوعی، سالن چند منظوره اختصاصی، زمین فوتبال ساحلی، استخر اختصاصی است ولی رستوران و سلف آزاد مناسبی ندارد
.


0