بنده دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک حالت جامد هستم.

جو دانشکده
جو دانشگاه کمی خشک و غیر فعال است ولی ارتباط اساتید و دانشجویان خوب است و اساتید در تلاش اند شرایط خوبی فراهم کنند
.

فعالیت‌های دانشجویی
متاسفانه دانشجویان جدید، حضور فعالانه ای ندارند و به همین دلیل تعاملات دانشجویی کمرنگ شده است
.

امکانات
امکانات آموزشی خوب است و از نظر تجهیزات آزمایشگاهی، وضعیت مطلوبی داریم؛ ولی ارتباط آزمایشگاه‌ها پایین است و نمی‌توان به نحو احسن از امکانات استفاده کرد.


1