من دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ورودی مهر ماه  سال 1396 رشته مخابرات سیستم هستم.

درباره خوابگاه
از لحاظ امکانات خوابگاه وضعیت خوابگاه و مسئولین خوابگاه بسیار خوب بوده و رفت و آمد از دانشگاه به خوابگاه و بالعکس دارای سرویس رفت و آمد است که حداقل دو بار در طول روز سرویس دهی خواهد کرد
 .

ارتباط با مسئولین
پاسخگویی و همکاری مسئولین بسیار خوب بوده و در بسیاری از موارد مشکلات و درخواست ها با ایمیل و تلفنی حل خواهد شد .

امکانات
امکانات علمی دانشگاه بسیار خوب است که می توان به آزمایشگاه های پیشرفته و تجهیز شده آنتن و ماکروویو اشاره کرد.

امکانات تفریحی دانشگاه می توان به استخر  با تخفیف برای دانشجویان دانشگاه و زمین چمن طبیعی و مصنوعی و... اشاره کرد .

فعالیت‌های دانشجویی
تشکل های دانشجویی بسیار فعال بوده و انجمن صنفی دانشجویان هم به شدت پیگیر مطالبات دانشجویان و مشکلات آنها هستند.

 توصیه به دانشجویان
به دانشجویان توصیه می شود همیشه  با اساتید ارتباط داشته باشند و به دنبال اخذ پروژه و همکاری بیشتر و خارج از درس با اساتید باشند . ( حوزه های کاری اساتید در سایت دانشکده برق  موجود است)


0