ترم ششم کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 

ارتباطات دانشجویان
در دانشگاه پیام نور دانشجویان رشته های علوم انسانی ارتباط بسیار خوبی باهم دارن اما ارتباطات با اساتید خیلی ضعیفه چون کل کلاسای یک درس نزدیک 6 یا 7 جلسه است که چون اجباری هم نیست دانشجو خیلی مشارکت داشته باشه 3 یا 4 جلسه را شرکت میکنه برای همین ارتباط خوبی مسلما در این شرایط با استاد شکل نمی‌گیره.

برگزاری کلاس‌ها
کلاس ها در همان محیط دانشگاه برگزار می‌شه و بعضی از دروس هم به صورت الکترونیکی و آنلاین البته اکثر دروس عادی ارائه میشه.

مهم ترین کمبود دانشکده رشته های علوم انسانی در دانشگاه پیام نور نبود پژوهشگاه و کتابخانه تخصصی رشته است.

انجمن‌های علمی
انجمن های علمی رشته مدیریت فعالیت های خوبی داشته و در جشنواره نشریات و رویش رتبه هایی هم آورده است.

استادان رشته
از اساتید خوب دانشگاه می‌تونم به دکتر زمانی، دکتر معلمی و خانم حمدیان اشاره کنم.

توصیه برای انتخاب رشته
به طور کلی تحصیل در رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور مثل مدیریت لازمه اش مطالعه به مراتب بیشتر و ارتباط گیری با مجموعه های علمی بیرون دانشگاه است.


0