من از سال ۱۳۹۵ مشغول به تحصیل در این دانشگاه هستم.

خوابگاه های دانشگاه بسیار خوب هستند و امکانات رفاهی کاملی دارند.

دانشگاه در تقاطع نیایش قرار دارد و دسترسی بسیار مناسبی دارد.

مسئولان دانشگاه به خوبی راهنمایی کرده و کمک میکنند.

امکانات علمی دانشگاه کامل و در سطح مناسبی است.

از نظر امکانات تفریحی رفاهی نیز مناسب است، دارای استخر و باشگاه بدنسازی است.

تشکل های متعددی وجود دارد و میتوان در آنها عضو شد.

به دانشجویان تحصیل در این دانشگاه را توصیه میکنم.


0