اینجانب قاسم  خواجه وندی دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی پردیس البرز دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ تا کنون در حال تحصیل هستم.

دانشکده مدیریت در گیشا واقع شده که بسیار جو علمی و کاربردی و نیز دوستانه دارد و همچنین از استاتید عالی رتبه و دلسوزی برخودار است .

دانشجویان بسیار کوشا و صمیمی در کنار هم ساعات دلنشینی را در محیط دانشکده به وجود آورده است.

کیفیت کلاسها، امکانات و تجهیزات آموزشی بسیار عالی و مدیریت کارآمد از جمله مزیتهای آن می باشد.

ازجمله مزایای دیگر آن وجود تشکل های دانشجویی و علمی پژوهشی و کاربردی می باشد که در طول سال بسیار فعال می باشند.

اساتید عالیمقام ،دلسوز و مهربان که جدایی از تدریس و قابل دسترس در مواقع لزوم می باشند.


1