خوابگاه
از خوابگاه دانشجویی استفاده نکردم ولی در اطراف دانشگاه و کوی دانشجو، خوابگاه دانشجویی وجود دارد و جهت انتقال دانشجویان به دانشکده‌ها به طور مرتب سرویس‌های رایگان وجود دارد
.

دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت در گیشا واقع شده که بسیار جو علمی و کاربردی و نیز دوستانه دارد و همچنین از استاتید عالی رتبه و دلسوزی برخودار است.

امکانات دانشکده
مراکز علمی و پژوهشی، کارگاه‌ها، کتابخانه‌ها، سایت‌های کامپیوتر، انتشارات و رستوران‌ها درآن وجود دارد
.
کیفیت کلاس‌ها، امکانات و تجهیزات آموزشی بسیار عالی و مدیریت کارآمد از جمله مزیت‌های آن است.

فعالیت‌های دانشجویی
ازجمله مزایای دیگر آن وجود تشکل‌های دانشجویی و علمی پژوهشی و کاربردی است
 که در طول سال بسیار فعال هستند.
وجود دانشجویان بسیار کوشا و صمیمی در کنار هم، ساعات دلنشینی را در محیط دانشکده ایجاد کرده است.

درباره استادان
اساتید عالی‌مقام، دلسوز و مهربان که جدا از تدریس،
 در مواقع لزوم قابل دسترس هستند.


4