خوابگاه
واقعا خوب هست، امکاناتی در اختیار دانشجویان می‌گذارند و واقعا برایشان اهمیت زیادی قائل‌اند، برای تک تکشان.

تردد به دانشگاه
از نظر رفت و آمد من راحت بودم، با اتوبوس بی آر تی و تاکسی به دانشگاه می‌رفتم. دانشگاه در ده ونک واقع شده و اجرای کلاس‌ها در داخل دانشگاه بود.

مردم شهر و مسئولان دانشگاه
من با تک تک مسئولان دانشگاه رابطه خوبی برقرار کردم. واقعا تک تک اون‌ها مهربان و خوش‌رو هستند. ازشان کمک بخواهید به شما کمک می‌کنند.

امکانات
از نظر علمی بالا هست، مخصوصا رشته فیزیک امکانات خوبی دارد اما آزمایشگاه شان یک سری کم و کاستی‌های دارد، یک سری از وسایل قدیمی هستند یا دانشگاه بعضی از وسایل را ندارد.

خود دانشگاه گاهی سفرهای سیاحتی و زیارتی می‌گذارد، متاسفانه برای من موقعیت مناسب نبود که بتوانم استفاده کنم. گاهی مسابقه ورزشی، مسابقه‌های مشاعره و ...

توصیه برای انتخاب دانشگاه
دانشگاه خوبی هست، می‌توانید از تمام امکانات دانشگاه استفاده کنید، مخصوصا کلاس‌های جهاد دانشگاهی، کلاس‌های مناسب و مطابق با رشته شما قرار می‌دهند و تخفیف‌های دانشگاه. استفاده از کلینیک مرکز مشاوره و کلینیک دانشگاه، استخر و غیره. تک تک مسئولان به شما کمک می‌کنند که پیشرفت کنید


5