با سلام. با توجه به بازه زمانی دوره عضویت سازمان (سپتامبر هر سال - دسامبر سال آینده) دفتر جهانی سازمان در ابتدای دوره عضویت، نسبت به ارائه تخفیف به اعضای پیشین اقدام می‌کند. ذکر توضیحات زیر ضروری است: 1 - کارت پیشین شما تا 10 دی ماه امسال (پایان 2020) اعتبار دارد. می توانید پس از پایان اعتبار نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایید، اما مشمول این تخفیف نخواهید شد. 2 - در صورت دریافت کارت متوالی، اصولاً دو کارت به مدت 4 ماه همپوشانی خواهند داشت، بدین معنا که اگر کارت جدید خود را پس از پایان اعتبار کارت فعلی دریافت نمایید، تاریخ اعتبار آن به صورت ثابت 09/2020 الی 12/2021 خواهد بود. 3 - علاوه بر تخفیف در نظر گرفته شده، امکان دریافت تخفیف از طریق امتیاز را نیز خواهید داشت. 4 - در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، از طریق بخش «پشتیبانی» پرسش خود را مطرح نمایید.
با سلام. با توجه به بازه زمانی دوره عضویت سازمان (سپتامبر هر سال - دسامبر سال آینده) دفتر جهانی سازمان در ابتدای دوره عضویت، نسبت به ارائه تخفیف به اعضای پیشین اقدام می‌کند. ذکر توضیحات زیر ضروری است: 1 - کارت پیشین شما تا 10 دی ماه امسال (پایان 2020) اعتبار دارد. می توانید پس از پایان اعتبار نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایید، اما مشمول این تخفیف نخواهید شد. 2 - در صورت دریافت کارت متوالی، اصولاً دو کارت به مدت 4 ماه همپوشانی خواهند داشت، بدین معنا که اگر کارت جدید خود را پس از پایان اعتبار کارت فعلی دریافت نمایید، تاریخ اعتبار آن به صورت ثابت 09/2020 الی 12/2021 خواهد بود. 3 - علاوه بر تخفیف در نظر گرفته شده، امکان دریافت تخفیف از طریق امتیاز را نیز خواهید داشت. 4 - در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، از طریق بخش «پشتیبانی» پرسش خود را مطرح نمایید.
با سلام. با توجه به بازه زمانی دوره عضویت سازمان (سپتامبر هر سال - دسامبر سال آینده) دفتر جهانی سازمان در ابتدای دوره عضویت، نسبت به ارائه تخفیف به اعضای پیشین اقدام می‌کند. ذکر توضیحات زیر ضروری است: 1 - کارت پیشین شما تا 10 دی ماه امسال (پایان 2020) اعتبار دارد. می توانید پس از پایان اعتبار نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایید، اما مشمول این تخفیف نخواهید شد. 2 - در صورت دریافت کارت متوالی، اصولاً دو کارت به مدت 4 ماه همپوشانی خواهند داشت، بدین معنا که اگر کارت جدید خود را پس از پایان اعتبار کارت فعلی دریافت نمایید، تاریخ اعتبار آن به صورت ثابت 09/2020 الی 12/2021 خواهد بود. 3 - علاوه بر تخفیف در نظر گرفته شده، امکان دریافت تخفیف از طریق امتیاز را نیز خواهید داشت. 4 - در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، از طریق بخش «پشتیبانی» پرسش خود را مطرح نمایید.
با سلام. با توجه به بازه زمانی دوره عضویت سازمان (سپتامبر هر سال - دسامبر سال آینده) دفتر جهانی سازمان در ابتدای دوره عضویت، نسبت به ارائه تخفیف به اعضای پیشین اقدام می‌کند. ذکر توضیحات زیر ضروری است: 1 - کارت پیشین شما تا 10 دی ماه امسال (پایان 2020) اعتبار دارد. می توانید پس از پایان اعتبار نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایید، اما مشمول این تخفیف نخواهید شد. 2 - در صورت دریافت کارت متوالی، اصولاً دو کارت به مدت 4 ماه همپوشانی خواهند داشت، بدین معنا که اگر کارت جدید خود را پس از پایان اعتبار کارت فعلی دریافت نمایید، تاریخ اعتبار آن به صورت ثابت 09/2020 الی 12/2021 خواهد بود. 3 - علاوه بر تخفیف در نظر گرفته شده، امکان دریافت تخفیف از طریق امتیاز را نیز خواهید داشت. 4 - در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات، از طریق بخش «پشتیبانی» پرسش خود را مطرح نمایید.
سلام من حدود دو ماه پیش کارت رو دریافت کردم چرا دوباره اعلامیه تمدید کارت سازمان بالای صفحه‌ست؟
متاسفانه یه سری تخفیفات همینجوریشم موجوده که اینجا بعنوان خدمات در نظر گرفته شده . مثلا تخفیف هایی که سایت رجا زده برای تمام کاربران عادی هست یعنی تا 40 درصد. با کدملی خودم وارد شدم هیچ تخفیفی شاملم نشد حتی سرویس هایی که دارای تخفیف نبودند و احتمال میدادم برای کد ملی فعال من تخفیف اعمال بشه .