با تشکر از سازمان بخاطر پاک کردن سوال دانشنامه به ادرس گرفتن-مبلغ/https://my.isic.ir/forum/discussion/show/160...........کاش سازمان به این نامه هم که در صفحه زیر صادر کرده توجه بیشتری داشت http://pnum.ac.ir/Portals/0/Pictures/644/htm/2189.jpg
سلام قصد داریم یه ویژگی جدید به شبکه اجتماعی اضافه کنیم اگر دوست نداشته باشید یه کاربر براتون کامنت بذاره می‌تونید دسترسی اون کاربر روی نوشته‌هاتون رو محدود کنید.