برای صدور کارت باید جایی درخواست بدیم ؟ برای بنده پیام امکان صدور کارت رایگان بین‌المللی دانشجویی برای شما فعال شده است را نشان میدهد

نه اگر مدارکتون کامل باشه اسمتون برای صدور کارت رد میشه و نیازی نیست کاری بکنید طبق چیز هایی که من خوندم


2

نه لازم نیست کاری کنید


1

جناب آقای جباری با سلام کامنت این پست را مشاهده کنید: https://my.isic.ir/p/posts/show/5142


0