سلام؛ خیر. سازمان دانشگاهیان تسهیل کننده ثبت نام شما برای بیمه دانشجویی تامین اجتماعی است.


1