سلام به نظر دوستان سرمایه گذاری در جزیره کیش چه مزایایی در آینده میتونه داشته باشه ؟ با توجه به احتمال گشایشهایی در زمینه مسایل سیاسی و اقتصادی چنین موقیتهایی یک فرصت نیست؟ جزیره کیش تشنه مشارکت شرکت های دانش بنیان و شرکتهای تولیدی و کارافرین هست . شماره مشاور ملکی جزیره 09917061071 -09917061072

باسلام هیچ گشایشی اتفاق نخواهد افتاد، از سال 84 مردم فقط منتظر خارجی ها هستند که وضع مملکت را بهتر کنند و از داخل غافل شدند. در صورتی که این ما هستیم که سرنوشت خودمان را رقم میزنیم نه خارجی ها


3

من پنج سال هست اینجا هستم و بزرگترین اشتباه زندگیم مهاجرت به اینجاست .. دانش بنیان و فناوری و همکاری یک هاله ایی بیش نیست.


0