سلام کارت جدید ارسال میشه یا همون قبلی تمدید میشه؟ در صورت ارسال کارت جدید لطفا به آدرس جدید ارسال شود. ممنون

با سلام کارت جدید در بازه زمانی 10 تا 30 شهریور صادر و به نشانی شما ارسال خواهد شد با احترام


0