یک کبر در شیطان و یک حرص در آدم و یک بخل در پسر او که بعد‌ها تبدیل به حسادت گشت و یک شتاب در یونس و یک توجه به غیر در یوسف، همه‌ی آن‌ها را زمین زد ومبتلا کرد؛ ما که همه را یکجا داریم چه کنیم؟ #عینصاد استاد علی صفایی حائری کتاب روزهای فاطمه(س)،ص 63