0.75+ 2 سال پیش

تاریخچه جنگ بیولوژی


این نظرسنجی شامل 3 سوال می باشد.
611 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - تاریخچه جنگ بیولوژی به چند دوره زمانی تفکیک شده است؟
2 - محتمل ترین نمونه جنگ بیولوژیکی در سال 1346 درطول حمله چه کسانی و کدام شهر اتفاق افتاد؟
3 - اقدام برای تدوین برنامه‌های جنگ بیولوژیکی که به‌عنوان تسلیحات کشتار جمعی محسوب می‌شوند، توسط دولت­‌ها در قرن بیستم آغاز شده است.


سطح سوالات خیلی تخصصی بود


2