2.5+ 2 سال پیش

مصلحت یا حقیقت


این نظرسنجی شامل 14 سوال می باشد.
840 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - حقیقت بهتر است یا مصلحت؟
2 - آیا حاضرید تمام عمر خود را در مصلحتی دلنشین و مطبوع و زندگی ایده‌آل‌ خود سپری کنید ولی هرگز به حقیقت (که به آن علم ندارید) دست نیابید؟
3 - اگر گفتن حقیقت برای دیگران موجب رنج و اندوه باشد، چه باید کرد؟
4 - دست‌یابی به حقیقت تا چه میزان برای شما أهمیت دارد؟
5 - کارهایی مثل خرافات، فالگیری، رمالی، تلقین و ... که موجب إحساس خشنودی در إنسان می‌گردند، آیا إکتفای به آنها جهت رضایتمندی از وضعیت موجود و برخورداری از آرامش حدأقلی کافیست؟
6 - آیا جمله‌ی زیر را تأیید می‌کنید؟ "دانایی موجب رنج و اندوه إنسان است".
7 - آیا حقیقت دردناک است؟
8 - آیا از اینکه در مورد مسأئلی هیچ نگرانی ندارید (چون علم به آن ندارید)، از جهل خود نسبت به آن مسأله و اینکه درگیر آن نیستید رضایت دارید؟
9 - اگر مصلحت منجر به آرامش فردی و إجتماعی باشد، برای رسیدن به آن می‌توان و باید حقیقت را قربانی کرد؟
10 - آیا حقیقت، از بین رفتنی است (ولو اینکه بخاطر مصلحتی آنرا فدا کرده باشیم)؟
11 - آیا بدون حقیقت، پیشرفت بشری حاصل می‌گردد؟
12 - آیا به نظر شما حقیقت می‌تواند دارای آثار سوء و مخرب برای إنسان باشد؟
13 - آیا إمکان دارد که کسب حقیقت (ولو در مقدار کم آن)، بدون هزینه برای إنسان باشد؟
14 - به نظر شما کدام یک از گزینه‌های زیر بهتر است؟