0.5+ 2 سال پیش

ورود به بازر کار


این نظرسنجی شامل 2 سوال می باشد.
689 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - بهتر است پس از به پایان رساند کدام مقطع تحصیلی وارد بازار کار شد؟
2 - کدام عامل بیشترین تاثیر در اشتغال دارد؟


این سوالات تماما بستگی به رشته تحصیلی نوع فعالیت ونوع نگرش و بینش فرده از بازار کار به نظر من "علاقه "مهمترین رمز موفقیت هست که با موازنت علم وتجربه باید پیش بره تجربه تنها کافی نیست علم تجربه شناخت زمان آمادگی و نیاز جامعه در بازار کار دخیل هست اگه شخصی علم تجربه شو داشته باسه سرمایه هم جور میشه


0

البته مقوله تجربه در کنار خلاقیت و شجاعت و خودشناسی


0

بنظرم اگر کسی کار بلد باشد نیازی به مدرک ندارد او خودش منبع آن علم است


0