3 هفته پیش

بودن یا نبودن؟ مسئله اینَست


این نظرسنجی شامل 3 سوال می باشد.
301 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا به رشته ای که برای تحصیلات عالی انتخاب کردی علاقه داری ؟
2 - آیا شاغل هستید؟
3 - شغلی که هم اکنون در اون مشغولی با رشته تحصیلیت چقدر مربوطه؟