1.25+ 3 سال پیش

بیمه دانشجویی


این نظرسنجی شامل 5 سوال می باشد.
1349 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا در یکی از سازمان های بیمه گر بیمه هستید؟
2 - کدام سازمان بیمه گر را برای بیمه شدن ترجیح می دهید؟
3 - آیا از خدمات بیمه دانشجویان سازمان تامین اجتماعی خبر دارید؟
4 - اگر از بیمه دانشجویی سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنیدآیا راضی هستید؟
5 - آیا سوابق بیمه دانشجویان تامین اجتماعی در سنوات اشتغال پس از فراغت از تحصیل تاثیر دارد؟


با سلام هزینه و تعرفه بیمه تامین اجتماعی دانشجویان باید نسبت به باقی مشاغل ارزان تر باشد نه گران تر!


4

بیمه تامین اجتماعی با اینکه پرداخت بالاتری دارد ولی از مزایای بسیار پایین تری نسبت به هزینه های واریزی برخوردار است.


0