3 هفته پیش

تخصص


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
181 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا تخصص در یک رشته مناسب است یا کسب دانش عمومی در بسیاری از رشته های درسی یا فنی مناسب تر است؟


با سلام