Loading...
2.5+ 4 ماه پیش

مهارت آموزی گروهی به سربازان


این نظرسنجی شامل 10 سوال می باشد.
322 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نظر شما مهارت آموزی به سرباران حین خدمت سربازی یک راهکار مناسب برای آینده شغلی سربازان است؟
2 - از نظر شما مهارت آموزی و مهارت ورزی برای سربازان چگونه باشد، بهتر است؟
3 - اگر مهارت آموزی به سربازان گروهی باشد، در آینده می توان شاهد این بود که آنها با هم در شغل خود نیز گروهی عمل کنند؟
4 - آیا آموزش مهارت به صورت گروهی به سربازان، به تقویت بازده شغلی آنان ورضایت شغلی خودشان در آینده تاثیر گذار است؟
5 - به نظر شما آموزش مهارت به صورت گروهی به سربازان باعث کاهش هزینه واتلاف وقت است؟
6 - به نظر شما آموزش مهارت به صورت گروهی در تقویت خلاقیت ونوآوری سربازان چه تاثیری دارد؟
7 - به نظر شما کار گروهی اگر موفقیت آمیز باشد، باعث اشتغال بیشتر می شود؟
8 - به نظر شما بزرگترین چالش کار گروهی چیست؟
9 - برای آموزش مهارت گروهی سربازان، مهارت فردی را باید اول قوی کرد یا می‌توان از همان اول به صورت گروهی، سربازان را آموزش داد؟
10 - تاثیر مهارت آموزی در حین خدمت سربازی برای آینده شغلی سربازان را چه مقدار می‌دانید؟


مفهوم کار گروهی در ایران این است که یک عده به زور و بدون امکان انتخاب افراد توسط همدیگر و بدون رعایت شرایط کارگروهی نظیر وجود رئیس گروه و امکان توبیخ افراد متخلف، کنار هم جمع شوند. در چنین گروه هایی حتما کسانی هستند که هیچ کار مفیدی انجام نخواهند داد و از نتایج کار دیگران سوء استفاده می کنند. لذا صحبت از کار گروهی در چنین جاهایی و با شرایط حاکم بر آن بی معنی است و نتیجه نخواهد داشت.


2

با سلام ابتدا باید در محافل و دستگا های آموزشی الفبای کارگروهی به فراگیران آموخته شود. یقینا فعالیت های جمعی کمک به سزایی به افزایش کارایی و اثر بخشی می کند.


2

آموزش در هر مقطعی مفید است باغبانی که گلی را در باغچه یا گلدان می کارد اگر آن را آب یاری نکرده و یا با نگهداری و انجام امور باغبانی مانند حذف علق های هرز و سایر امور یک باغچه از میان می رو حال انسان سرمایه ارزشمند تر و در خطر بیشتری از یک باغچه و یا گلدان است مراد این کمترین از عدم آموزش گروهی این است فرض صفر وقتی می توان برای یک گروه آموزش جمعی فراهم کرد و قرین موفقیت باشد که با هدف مشترک گرد هم آمده باشند و نه برای انجام تکلیف و به اجبار در یک مجموعه که کمترین ارتباط احساسی و سمپاتی با آن نداشته و حتی هدف مشترکی هم ندارد بتواند منتج به یک همسویی سازنده شود تعالیم در سربازی در وظعیت کنونی و سطح تعلیم دیدگی فرماندهان و توان علمی ناچیز و کهنه مجموعه های دفاعی و نظامی کشور محدود به یک مجموعه مهارت های سطحی و بدوی است ! که با کممترین کیفیت از سوی افرادی به جبر و نه از روی انتخاب و اختیار به سرباز ارایه می شود ... انتخاب و انجام سربازی با ایجاد محدودیت های مختلف اجتماعی برای فرد در زندگی آتی خود به او تحمیل شده و انتخاب نمی شود ای کاش مهارت زندگی کردن را به او بیاموزیم ....


1

تدوین برنامه هایی مبنی برآموزش مهارت به سربازان بسیارعالی است وموجب توانمندی آنها میشود


1