Loading...
1.5+ 4 ماه پیش

مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور


این نظرسنجی شامل 6 سوال می باشد.
444 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - مهمترین دلیل مهاجرت تحصیلی دانشجویان ایرانی را چه چیزی میدانید؟
2 - آیا با داشتن وضع مالی مناسب باز هم به مهاجرت فکر میکنید؟
3 - تاثیر مشکلات اقتصادی و مالی را در مهاجرت دانشجویان چه میزان میدانید؟
4 - درصورت بدست آوردن زندگی نرمال و متناسب با هدف‌هاتیان پس از مهاجرت در صورتیکه پوزیشن کاری مناسب با امتیازات خوب در داخل به شما پیشنهاد شود بازمیگردید؟
5 - ازدواج برای گرفتن اقامت در کشور مدنظر برایتان چقدر مهم است؟
6 - آیا در اطرافیان شما کسی هست که بعد از مهاجرت پشیمان شده باشد و از شرایط داخل رضایت بیشتری داشته باشد؟


مهارجرت یک مسئله بسیار مهم برای هر فردتلقی می شود و به همین دلیل داوری و قضاوت بر اساس این معیار به شرایط و زمینه های خود فرد بستگی دارد


4

موضوع قابل توجهی که هست اینه که موقعیت مالی و کاری خوب من در جامعه ای که اکثر مردم جامعه پایینتر از خط فقر هستن، من رو راضی نمیکنه. جامعه ای که توش هستیم هم مهمه نه صرفا شرایط فرد.


2

همه به دنبال زندگی خوب هستن ولی در ایران همش استرس قیمتا هستش


0

شرایط اقتصادی بسیار وخیم ، تاحد زیادی نبود امید به اینده در زمینه مالی و اقتصادی و شغلی ، پرداختن به مسائل کم اهمیت به جای مسائل پراهمیت در سطح اجتماعی و ... همه از عوامل بسیار مهم در مهاجرت هستند


2

برادرم رفت ولی دلگیر بود چون نصف روز باید در رستوران ظرف شویی میپرداخت


0