Loading...
2.5+ 12 ماه پیش

نظر سنجی درمورد صنایع و معادن کشور در دوران کرونا


این نظرسنجی شامل 16 سوال می باشد.
502 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا ویروس کرونا،به صنایع کشور نیز آسیب رسانده است؟
2 - اثرات کرونا بر روی صنعت برق ایران ،چگونه بوده است؟
3 - تاثیرکرونا بر روی صنعت گردشگری را در کدام یک از موارد زیر می بینید؟
4 - تأثیرات کرونا بر روی صنعت حمل و نقل ایران ،چگونه بوده است؟
5 - کرونا بیشترین تأثیر را در کدام یک از صنعت ها داشته است؟
6 - آیا کرونا بر روی قیمت صنایع دستی نیز اثر گذاشته است؟،این اثرات باعث افزایش قیمت بوده یا کاهش آن؟
7 - کرونا باعث کاهش صادرات شده یا افزایش آن؟
8 - آیا می توان گفت:«کرونا جز این کهیک بیماری خطر ناک است ،به اقتصاد مردم از نظر مالی آسیب می رساند.»
9 - آیا کرونا باعث سود آوری و افزایش سرمایه گذاری مردم در بیمه عمر شده است؟
10 - آیا کرونا را میتوان عامل برهم زننده ی برنامه ریزی ها،برای توسعه صنعت ایران،دانست؟
11 - آیا ممکن است کرونا باعث رشد صنعت در آینده شود؟
12 - در بین گزینه های زیر کدام مورد در صنعت ساخت و ساز از همه بیشتر آسیب می بینند؟
13 - کدام یک از موارد زیر در صنعت ساخت و ساز با گذشت زمان سود می کند؟
14 - آیا کرونا بر روی معادن نیز تأثیر گذار بوده است؟
15 - آیا کرونا باعث کاهش تولیدات معادن شده است؟
16 - کرونا بیشترین تأثیر را بر روی کدام یک از موارد زیر گذاشته است؟


گزینه ها خیلی کم پوشش داده جواب سوال ها رو مخصوصا سوال های دو تا پنج


1

ممنون از پاسخ دادن شما. گزینه های دیگری بود ولی قابل ذکر نبودن .


1

برخی سوالات این نظرسنجی، به نظر می رسد با گزینه ها همخوانی ندارد و غلط است. مثل سوال 6


1

سلام بعضی از سوالات نیاز به افزودن گزینه دیگری است (هیچ کدام)


0

نظر سنجی خوب و مناسبی بود (با تشکر)


0