Loading...
1.5+ 2 سال پیش

میزان رعایت شما و وضعیت بیماریتان


این نظرسنجی شامل 6 سوال می باشد.
597 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - تا چه حدی پروتکل ها را رعایت کردید؟
2 - این سوال را فقط افرادی پاسخ دهند که تقریبا رعایت نمیکنند
3 - این سوال را فقط افرادی پاسخ دهند که در حد ماسک زدن رعایت کردند
4 - این سوال رو فقط افرادی جواب بدن که در حد ماسک و ضدعفونی رعایت میکنن
5 - فقط افرادی جواب بدن که گزینه ماسک و دوری از تجمعات رو انتخاب کردن
6 - فقط افرادی جواب بدن که پروتکل های ماسک و ضدعفونی و دوری از تجمعات همش رو رعایت میکنن


با آرزوی سلامتی برای همگان الخصوص دوستان دانشجو


2

تجمعات که نه اگه لازم باشه بیرون میرم استفاده از ماسک حتما و فاصله اجتماعی


1

تجمعات که نه اگه لازم باشه بیرون میرم استفاده از ماسک حتما و فاصله اجتماعی


1

امید است همگی در صحت و سلامتی باشند


0