0.25+ 1 سال پیش

سوپر لیگ اروپا


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
529 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا با تصمیم 12 تیم فوتبال بزرگ اروپایی مبنی بر تشکیل سوپر لیگ اروپا موافق هستید ؟؟؟


بنده با گزینه ۱ مواففم


0

تا جایی که فرصت کنم فوتبال می بینم. این طور سوپر لیگ فقط هزینه اضافی هست به نظر بنده. به جای آن کمک به آکادمی ها و تیم های پایه و استعداد یابی می شد بهتر بود


0

باید بررسی های بیشتری صورت گیرد


0