1.25+ 1 سال پیش

دوران جوانی


این نظرسنجی شامل 5 سوال می باشد.
497 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا به اندازه کافی از دوران جوانی خود لذت برده اید؟
2 - آیا به اهداف علمی خود رسیده اید؟
3 - وقت خود را چگونه می گذرانید؟
4 - آیا در این دوران سردرگم هستید؟
5 - آیا دچار افسردگی و اضطراب هستید؟


جالب بود ! تازه در مورد جوانی سپری شدمون ! کمی فکر کردیم !


2

البته من تازه در اوایل دوران جوانی هستم و برا پیمودن این مسیر زمان زیادی برایم باقی مانده اما تا اینجا کار خداروشکر با موفقیت این مسیر را طی کردم D:


4