1.5+ 2 سال پیش

پرسشنامه بیمه تکمیلی درمانی اعضای سازمان دانشگاهیان

بیمه تکمیلی پوشش دهنده هزینه‌های درمانی (شامل ویزیت، آزمایشگاه، دندانپزشکی، بستری و ...) است که معمولاً بیمه پایه (نظیر تامین اجتماعی و ...) درصد کمی از آن‌ها را پرداخت می‌کند و در صورت داشتن بیمه تکمیلی، درصد زیادی از باقیمانده هزینه توسط شرکت بیمه تکمیلی پرداخت خواهد شد.

بر اساس درخواست تعداد زیادی از اعضای سازمان، مذاکراتی با شرکت‌های بیمه تکمیلی درمان معتبر انجام شده است و جهت تحت پوشش قراردادن اعضا، لازم است «تعداد» و «مبلغ بیمه» به اطلاع شرکت بیمه گر برسد.

شایان ذکر است امکان پوشش بیمه تکمیلی به صورت انفرادی نیز برای شما وجود دارد، اما هزینه به مراتب بالاتری داشته و به همین خاطر، در بیمه گروهی، ضمن برخورداری از همان مزایا، هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد.


این نظرسنجی شامل 6 سوال می باشد.
1262 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - آیا تا کنون برای بیمه تکمیلی درمان اقدام یا تحقیقی انجام داده اید؟
2 - وضعیت تاهل
3 - تعداد افراد تحت تکفل (همسر، فرزندان و پدر و مادر در صورتی که تحت تکفل شما محسوب می شوند)
4 - در صورتی که بیمه پایه دارید، آن را انتخاب کنید
5 - هزینه ای که می توانید سالانه برای بیمه تکمیلی (هر نفر) در نظر بگیرید چه میزان است؟ (توجه داشته باشید هر قدر این بودجه بیشتر باشد، پوشش بیشتری دریافت خواهید کرد)
6 - در صورتی که سازمان جهت بیمه گروهی با یک شرکت بیمه وارد توافق شود، چه میزان احتمال دارد که با شرایطی که ذکر کردید، درخواست بیمه تکمیلی درمان داشته باشید؟