چگونه امتیازات خود را خرج کنیم؟

چگونه امتیازات خود را خرج کنیم؟

پس از کسب امتیاز در سازمان، می‌توانید به شیوه‌های زیر نسبت به خرج آن‌ها اقدام نمایید:

شرکت در دوره‌های آموزشی سازمان = هر امتیاز 500 تومان => یک دوره آموزشی 50 هزار تومانی را می‌توانید با صرف 100 امتیاز شرکت کنید

خرید فایل از سامانه یادگیری = هر امتیاز 500 تومان => یک فایل آموزشی با قیمت 8 هزار تومان را می‌توانید با صرف 16 امتیاز دریافت کنید

دریافت مشاوره رزومه شغلی = با صرف 15 امتیاز می‌توانید نسبت به دریافت مشاوره حرفه‎‌ای بهبود رزومه شغلی خود، اقدام نمایید.

طرح پرسش در دانشنامه سازمان = جهت طرح هر پرسش در دانشنامه، 1 امتیاز از شما کسر خواهد شد.

البته نگران این موضوع نباشید ، در صورتی که پرسش شما باکیفیت پرسیده شود، توسط دانشجویان و اساتید پاسخ خواهید گرفت و به ازای هر پاسخ 0.25 امتیاز به شما داده خواهد شد.

2 سال پیش