چگونه اعتبار علمی کسب کنم؟

چگونه اعتبار علمی کسب کنم؟

با فعالیت در دانشنامه سازمان می توانید اعتبار علمی کسب کنید.

اعتبار علمی براساس فعالیت کاربران داده می شود.

در صورتی که در یک بحث انجمن شرکت کنید و پاسخی ارسال کنید ،  0.01 امتیاز  به اعتبار علمی شما اضافه  می شود.

 در صورتی که پاسخ شما به عنوان بهترین پاسخ انتخاب شود 1  امتیاز به اعتبار علمی شما افزوده می شود.

به صورت دوره ای هم با توجه به کیفیت پاسخ های شما (تعداد لایک های کاربران و بازدید ) به اعتبار علمی شما افزوده خواهد شد.

این مطلب به روز رسانی می شود.

 

4 سال پیش