Loading...

کتاب همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم منتشر شد

کتاب همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم منتشر شد، این کتاب شامل دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها، قوانین و روند اجرایی همکاری‌های علمی بین المللی است که می‌تواند به عنوان مرجع قوانین و مقررات آموزش عالی در بخش بین الملل برای کلیه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، جامعه اساتید و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقدمه این کتاب آورده است: «محیط‌های درونی و بیرونی نهادها دائماً در حال دگرگونی، تغییر و پویایی هستند. در چنین شرایطی نهادی موفق عمل می‌کند که تغییر پارادایم را درک کرده و متناسب با شرایط محیطی جدید حرکت کند.

بین المللی سازی آموزش عالی کشور یکی از اهداف سال‌های اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است و قرار گرفتن در چرخه دانایی جهانی و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود در منطقه و جهان و بسترسازی مراودات علمی، فناوری و نوآوری با حفظ عزت ملی از جمله برنامه‌های جاری این وزارتخانه است.

این برنامه خوشبختانه با همراهی و هماهنگی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراکز فناوری بزرگ کشور همراه بوده و دستاوردهای گرانبهایی داشته است که حضور موفق در رتبه بندی‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دنیا، افزایش شتابان رشد مقالات علمی مشترک و جذب دانشجویان کشورهای دیگر بخشی از آن است.

فراموش نکنیم که در بهترین حالت اگر انتشار مقالات را برابر تولید علم بدانیم (که بر آن نقدهای جدی وارد است)، تنها ۲ درصد انتشارات ISI دنیا را ما تولید می‌کنیم و برای کسب و درک محتوای ۹۸ درصد مابقی احتیاج به حضور در جوامع علمی دنیا داریم و این به غیر از نیاز شرکت‌های دانشی ما به بازارهای منطقه‌ای و جهانی است که تنها در بستر تعاملات بین المللی حاصل می‌شود.

مجموعه حاضر به یکی از زیرساخت‌های مهم بین المللی سازی آموزش عالی کشور که قوانین و مقررات است اشاره دارد و امیدوارم بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌ها فراهم آورد.»

کتاب همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم منتشر شد
3 سال پیش | رویدادها