افزودن امتیاز شرکت در نظر سنجی

با سلام و احترام

امتیاز شرکت در نظرسنجی به حساب امتیازی کاربران افزوده شد، این نظرسنجی 2 مرحله ای می باشد و 15 امتیاز دارد.  ، در صورت شرکت در مرحله اول  ( بلی و خیر  ) 5 امتیاز می گیرید، در صورت شرکت در مرحله دوم ( ارسال نظر  ) 15 امتیاز دیگر میگیرید.

با تشکر

افزودن امتیاز شرکت در نظر سنجی
4 سال پیش | رویدادها