به روز رسانی امتیازات دعوت از دوستان

بدلیل اینکه سیستم امتیازدهی سامانه ، بعد از سیستم دعوت از دوستان اضافه شده بود ، امتیازات دعوت شدگان قبلی محاسبه نشده بود.

بدلیل یکپارچه سازی و همسان سازی این امتیازات محاسبه و به سیستم امتیازدهی افزوده شد.

به زودی امتیازات هدیه تولد افراد محاسبه خواهد شد.  کاربرانی که  تاریخ تولد آنها بعد از تاریخ 10 آذر می باشد شامل هدیه تولد خواهند شد.

امتیازات شرکت در نظرسنجی هم در مرحله بعد به سیستم امتیازدهی اضافه می شود.

 باتشکر از همراهی دانشجویان و کاربران محترم

به روز رسانی امتیازات دعوت از دوستان
4 سال پیش | رویدادها