سامانه یادگیری راه اندازی شد!

«سامانه یادگیری» با هدف به اشتراک گذاری فایل های آموزشی و استفاده تمامی اعضا از محتوای دوره‌هایی که توسط سازمان برگزار می‌شود، راه اندازی شد.

اعضای سازمان می توانند از عمده فایل های موجود در این سامانه به صورت رایگان استفاده کنند و بخشی از فایل ها را با پرداخت مبلغ اندکی دانلود نمایند.

 

سامانه یادگیری راه اندازی شد!
4 سال پیش | خدمات