سوالات اپیدمیولوژی

کروناویروس - به نظر شما، این بیماری از حیوانات به انسان قابل سرایت است؟

به نظر شما، این بیماری از حیوانات به انسان قابل سرایت است؟

اگر آره، از کدام حیوانات و از چه طریق؟

در صورت وجود مقاله مرتبط، ممنون میشوم DOI آن را در پاسخ ذکر بفرمایید.

پزشکی تشخیص بیماری ویروس‌شناسی اپیدمیولوژی دامپزشکی