سوالات WORD

بهترین فونت برای مقاله فارسی و انگلیسی چه سایز و نوعیه؟

به نظر شما بهترین فونت برای مقاله فارسی و انگلیسی چه سایز و نوعیه؟

برای گزارش پروژه چی؟ 

به نظرتون ایجاد حاشیه صفحه برای گزارش جلوه خوبی دارد؟ 

 

WORD مقاله‌نویسی نگارش‌مقاله