سوالات Random variable

متغیر تصادفي چیست؟

با سلام. تعریف دقیق متغیر تصادفي رو میخام. یه تعريف هست که میگه متغیر تصادفي تابعی است از فضای نمونه به مجموعه اعداد حقیقی که احتمال پذیر باشد. یعنی چی احتمال پذیر باشد؟    ...

متغیر تصادفی Random variable
6 پاسخ
2 هفته پیش 125