سوالات #C

بیمه

بیمه دانشجویی با کارت بین المللی به چه شکلی هستش ؟ کسی اطلاع داره؟ لطفا ی توضیح مختصر بدید 

#C