سوالات نرم افزار معدنی

راهنمایی در مورد نرم افزار dec3

درمورد نرم افزار dec3 نیاز به راهنمایی دارم.

 

تذکر مدیریت دانشنامه : سلام لطفا سوال خود را ویرایش کنید  و سوال خودرا دقیق بپرسید. نیازی نیست ابتدا سوال بپرسید که" آیا کسی هست بتواند کمک کند"، این کار باعث دستیابی دیرتر به پاسخ سوالتان می شود  و همینطور هم ریختن نظم فروم را هم به هم میریزد. لطفا دقیقا سوال یا سوالات خود را کامل و واضح بپرسید.در صورتی که سوالات شما به همدیگر ارتباطی ندارد همه را در یک سوال عنوان نکنید، هر موضوع را جداگانه بیان کنید.

عنوان سوال هم به درستی نوشته نشده است.  عنوان مناسب تر و واضحی برای سوال خود انتخاب کنید.

عنوان سوال از نرم افزار های معدنی موقتا به راهنمایی در مورد نرم افزار dec3 تغییر پیدا می کند.

dec3 نرم افزار معدنی