Loading...

تسهیلگری

تسهیلگری

تسهیلگری طیف گسترده‌ای از فعالیت‌هاست که بر مبنای آن‌ها، فرد تسهیلگر نسبت به ارائه آموزش، پیاده‌سازی یک ایده، پیشبرد مذاکره یا ... اقدام می‌نماید.

جلسات مجازی، تسهیلگری مجازی، کنفرانس وب

جلسات مجازی، تسهیلگری مجازی، کنفرانس وب

تدوین:

  • گلی احمدی فرد
  • مریم عطاریه

انجمن تسهیلگران ایران، فروردین 1399

34 صفحه