قسمت آخر-چگونگی تحقیق و تألیف و ارسال مقالات برای ژورنالها و کنفرانس های داخل و بین الملل

گروه حقوق

قسمت دوم - فصل دوم مؤلف:دکترمحمدشکیبی نژاد استاد دانشگاه,مدیر کل هیت ممیزه کمیسیون عالی ماده دهم قضایی کل کشور همانطوری که در مراحل قبل اگر دقیقاً مطالعه کردید متوجه موارد مختلف شده آید حال چندین سوال بشرح آتی مطرح است: ۱-با توجه به استاندارد JCR,ISI,USI,IJ,DOI,DOJA,ISC....بعنوانQ1-Q10هست آیا اگر جورنال یا سمینارها ADD URL INDEX IF شود اما در دو موسسه بین الملل جورنال Indexنشده باشد آیا ارزش و نمره دارد؟ ۲-نمره گذاری به چه صورت است؟ ۳-فرق JCR,ISI چیست؟ در اینجا به ترتیب پاسخ کوتاه خواهد داد. اولا لزوما نباید در لیست بشرح ذیل جورنال و مقاله یا سمینار حتما Indexگردد زیرا ارگان یا موسسه آموزش عالی ممکن است متصل به تمام موارد نباشد اما «اعتبار جورنال و سمینار و موسسه یا دانشگاه یا پژوهشگاه و...بسیار مهم است»پس این را باید حتماً با جستجوی دانشگاهی بین الملل یا داخلی کار کنید. نمره گذاری بشرح ذیل است: جورنالهای «علمی-آموزشی» (بین ۱-۲)نمره بیشتر Points ندارد و بازهم تکرار میکند که باید مولف حتماً یکتا و بهتر است کارشناسی ارشد و بر روی تخصص دانشگاهی و موضوع آموزشی و کمبود وکسری ها وجود داشته باشد. جورنالهای «علمی-ترویجی» بین(۱-۳)امتیاز بشرح فوق الذکر است. جورنالهای «علمی-مروری»بین(۲-۴-اصلاحیه کمیته انقلاب فرهنگی۱۳۹۶) جورنالهای با اعتبار و استاندارهای فوق الاشعار بشرح از حکایت ماضی «علمی-پژوهشی-داخلی»(بین(۲-۷)درصورت ترجمه تا نمره در صورت انتشار و محقق و مولف یکتاباشید و دانشجو یا دکترا داشته باشید و در غیر آن بین(۲-۴)کسر بشمار تعلق خواهد گرفت(بشرط پژوهشگر یکتا بودن) جورنالها و سمینارها و سمپوزیم بین الملل در صورت دعوت با قبولی برای ارسال که علی القاعده دانشجو یا دارای دکترای تخصصی باید باشند در صورت اعتبار با امعان نظر بشرط مکرر مارالبیان در صورت انتشار و پوستر شدن بین «۵-۱۰»Pointو در صورتیکه سخنران دعوت شده باشید البته در خارج از کشور و در محافل کامل آکادمیک یا ارگانهای مهمبین الکل با توجه به تخصص شما تا ۴Pont نیز اضافه میگردد. در انتها JCR و ISI LISTED می باشد که در این پایگاه نمایه شده اند و ایمپکت فاکتور (Impact Factor) مهم‌ترین و اصلی‌ترین معیاری است که موسسه تامسون در انتشار این گزارش استنادی در نظر می‌گیرد. جی سی آر (JCR) مخفف عبارت Journal Citation Reports می باشد که ترجمه آن گزارش استنادی مجلات است.بطورکلی می‌توان گفت مجلاتی که دارای نمایه ISI هستند به دودسته مجلات JCR و مجلات ISI listed تقسیم می‌شوند و معیار این تقسیم‌ بندی داشتن ایمپکت فاکتور است. یعنی مجلات ISI که دارای ایمپکت فکتور هستند، مجلات جی سی آر نامیده می شوند و مجلاتی که دارای نمایه ISI بوده ولی ایمپکت فاکتور ندارند، مجلات ISI listed نام گرفته اند. کلیه حقوق مادی و معنوی مولف و پژوهشگر تحت نظر قانون محفوظ است. نگاه کنید: https://www.elsevier.com/search-results?labels=journals&query=Prof%20Dr%20Mohammad%20Shakibi%20Nejad&page=1 ارجاع لیستImpact Factorمرجع تشخیص ارزشیابی جورنالها و کنفرانس‌های علمی -ترویجی یا پژوهشی و ثبت ونمایه آن نگاه کنید: Education Source Ulrich's Periodicals Directory Index Islamicus Norwegian Social Science Data Services (NSD) Research Gate Cabell's Directory Open J Gate Index Copernicus E R A ( Educational Research Abstracts) T E I S S R N ZDP OPAC New Jour W Z B BIBLIOTECA Ebsco Publishing Electronic Journals Library Bibliothekssystem Universität Hamburg SWB Online Catalog Journal Seeker OurGlocal Academic Sources Scribd Google Scholar K M L E Vifoast DOAJ Journal Finder Tugumuda Info Faulkner Univesity Electronic Journals Library Peter Scott's Library Intelurl Publisher Network Indiana University Bloomington, Libraries Southren Virginia University Wittenberg University Thomas Library Centre for Teaching and Learning Resources in Central Taiwan Kun Shan University Library Academic Journals Database Library UNISA Brown University Library Electronic Resources H K U Libraries McMaster University CLIO Z. SMITH REYNOLDS LIBRARY E - Resources Subject Access Max Perutz Library Card Cat HOLLIS/Aleph 2 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...