قسمت اول - فصل دوم چگونگی تحقیق و تألیف و ارسال مقالات برای ژورنالها و کنفرانس های داخل و بین الملل

گروه حقوق

مؤلف:دکترمحمدشکیبی نژاد استاد دانشگاه,مدیر کل هیت ممیزه کمیسیون عالی ماده دهم قضایی کل کشور دوستان عزیز و پژوهشگران گرامی همانطوریکه در Episode (1) اگر بادقت مطالعه کرده باشید متوجه شده اید که سبق سابقه «مقاله نویسی» در کل دنیا خصوصاً برای«اعضاءهیت علمی» چه برای«جورنال یا سمینار» بسیار رویه مقاله و استخراج نویسی واستاندارسازی سخت ومهم است و سوال مهم آن است..؟! «آیا برای امتیاز دانشگاهی گرفتن هزینه میکنید یا برای امری بمانند دعوت در کنفرانس بین المال یا سمپوزیم که این راه سخت را انجام میدهید؟!» اما بگذارید این قسمت را جزء مهم «استاندارهای بین الملل که به APA و هر ساله UPDAT& UPGRADE میشوند برای Accept of Abseract» بصورت Step by step را Scientific Autopsy نماید: حتما خوانده یا شنیده اید فلان مقاله JCR (( ISI,ISC,IJ,DOI,DOJA ONDEX ADD URL IF)) شده است اما منفک از این موضوع باید اذعان نمود که برای معیین نمودن بشرح فوق الاشعار «استاندار سازی » برای کلیه مقالات از راهکار ضریب IF بنام Q1لغایت Q10 معیبن کننده موضوع Index یا نمایه سازی است که در قسمت‌های بعد توضیح تخصصی منتشر میگردد اما برای تنویر ذهن خوانندگان و پژوهشگران باید اطلاع داشته باشند اگر جورنالی را از ((دانشگاهی انتخاب می‌کنند باید تخصص خود را با آن دانشگاه via Raking Rating چقدر ارزش دارد)) چراکه ممکن هست سرعت Accepted اولیه و برای نشر که اگر Q1-Q5باشد باید مبالغی برای داوری و ارسال پستی Hard Copy یا اصل فیزیکی شماره جورنال که مقاله شما نمایه و نشر و بعضاً پوستر نیز شده بابت ارسال پستی بگیرند. حتماً برای دنبال کردن موضوع روی 2 لینک معتبر ذیل کلیک و بادقت بخوانید. مؤسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز (ISI) توسط پایگاه اطلاعاتی Web of Science معروف به WOS همه ساله ویژگی های ژورنال ها و نشریات در زمینه های علمی و پژوهشی بین الملل که می تواند با تخصص خودتان جورنال و موسسه آموزش عالی را پیدا و شروط آن را مطالعه کنید. یاد آوری میکند در قسمت‌های بعد توضیح ارائه میگردد که اگر در فلان لیست نبود آیا ارزش نمایه شدن و هزینه کردن بوده یا خیر..؟! یاد آوری میکند(بهترین مولف محقق یا پژوهشگر یکتا و با یک دستیار بعنوان Editor است تا با چند نفر که اگر امتیاز هست علمی بخواهید تقسیم خواهد شد) پس خلاقیت و متفکر در موضوع برای پژوهشگر چه از جورنالهای پژوهشی مروری یا ترویجی باید باشد. https://isindexing.com/isi http://scientific.thomson.com 3 هفته پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...