قسمت سوم-توضیح فصل اول و جمع بندی برای نویسندگان و پژوهشگران

گروه حقوق

قسمت سوم- فصل اول چگونگی تحقیق و تألیف و ارسال مقالات برای ژورنالها و کنفرانس های داخل و بین الملل مؤلف:دکترمحمدشکیبی نژاد استاد دانشگاه,مدیر کل هیت ممیزه کمیسیون عالی ماده دهم قضایی کل کشور باید اذعان نمود که تالیف کتاب با مقاله بسیار فرق دارد.یکی از موارد آن است که«کتاب»دست نویسنده بسیار بازتر هست و صد البته«کتابهای حل المسایل تستهای کنکور در مقاطع دانشگاهی بصورت فله ایی»(( که منفک از اصل این نوع کتابها هیچگونه ارزشی ندارد)) برای تالیف کتاب های دیگر یک نوع و مدل استاندارد خاص برای نویسنده وجود دارد و خود نویسنده یا نویسندگان و مترجم و ویراستار یا ادیتور «بشرط فقط تحقیق و ترویج و تولید و توسعه در یک موضوع جدید علمی » بتواند با خلاقیت و قلم روان و ارجاع دهی چه فیزیکی چه اینترنتی تالیف و منتشر نماید.اما «درباره مقالات جورنالها وکنفراسها-هرکدام بسیار بسیار شروط ویژه اولیه تا داوری و Acceptو «استانداردسازی بین ۵ لغایت حداکثر ۳۵ صفحه و بین یک لغایت ۱۲ فصل با کلید واژگان» و بین«۳۰۰ لغایت ۵۰۰ کلمه» با «یک نامه برای سردبیر بنام Cover Leter» باید او را برای اصل مقاله در یک «زمان معینی مقاله را بصورت Format Word,PDF,مدل ارجاع دهی دقیقا با علائم خاص و نمره گذاری دقیق و پانویس Foot Note» و دقیقا کنید...! اگر جورنال واقعا Fake یا بی ارزش و تقلبی نباشد بین «۲ هفته تا۳ هفته نتیجه اولیه و سپس بین ۳ لغایت ۹ ماه- با نویسنده یا همان محقق و مولف باید در ارتباط باشد»تا نتیجه نهایی به فرد مبنی بر قبول یا مردود علمی شدن موضوع به مولف اطلاع میدهند.در قسمت‌های بعد «توضیحات تخصصی » ارائه میگردد. لطفاً به این معاونت پژوهشی دانشگاه کرونل-امریکا قسمت تحصیلات عالی تکمیلی و جورنالهای متخلف رجوع و مطالعه نمایید: https://cornellilj.org/about 1 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...