قسمت اول- چگونگی نوشتاری ارسال مقالات برای جورنالها یا سمینارهای بین الملل دانشگاهی

گروه حقوق

دکترمحمدشکیبی نژاد,استاد دانشگاه,مدیرکل هیت ممیزه کمیسیون عالی ماده دهم قضایی کل کشور پیش از هر امری باید به موارد ذیل توجه لازم را مبذول نمایید که بشرح ذیل آورده خواهد شد: ۱-باید بین جورنالهای آکادمیکال و غیر آن با گوگل کردن و Searching جورنالهای Ademical تمیز دهید. ۲-اصولا دو نوع Academia Journal۱ (۱) مبالغی بابت Accept اولیه Approved Jourrey و در قسمت بعد بابت نشر و پست بصورت فیزیکی یا Hard Copy & Index Add Url IF بصورت Invoice Letters or Sheepment Fees برای مولف و محقق ارسال با ارباب جمع تمام موارد بالا ارسال و برای آن یک تایم ۲۰ روز لااقل لغایت ۲ ماه میگذارند که با اوضاع تحریم اقتصادی و بسته بودن Sweeft Code of Banking و همچنین PayPal مبلغ بصورت درصدی نسبت بمبلغ ارباب جمع مثلاً400 $ or € بین ۲ الی ۵درصد Rate of Points درصد کمیسیون صرافی ها می‌گیرند که بیشترین درآمد صرافی ثالث خارج از کشور است و که الاسف بوسیله Money Gram or Western Unionکه هر دو کمپانی صرافی در کشورهای مختلف کار میکنند و درصد ایرادات ارسال مبالغ و Low Grantee دارند یعنی ضمانت خاصی برای پول و کمیسیون پرداختی و اخذ مبلغ و یا ارسال فیزیکی یا Hard Copy جورنال یا پوستر نمیدهند و مبالغ برای Public via Index Google & Browsers at Golbolisition باید پرداخت و منتظر باشند تا بوسیله پست آن کشور بوسیله یک کشور ثالث تحویل سفارت کنسولگری یا نمایندگی ایران بدهند تا بوسیله پست ایران به مولف و پژوهشگران تحویل دهند. نگاه کنید: ۱- https://sarcouncil.com/sarcouncil-journal-of-public-administration-management ادامه را در قسمت دوم مطالعه نمایید. 1 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...