تصادف خودرو و راکب موتور سیکلت و بیمه اجباری بیمه شخص ثالث -نظریه مشورتی

گروه حقوق

سوال: بفرمایید در صورتیکه راننده خودرو و راکب موتور سوار با فردی تصادف کرد و کلیه مدارک رسمی و قانونی همراه داشتند با توجه به دلالت آمبولانس اورژانس که خود فرد رانند یا راکب می تواند فرد مصدوم را برای کنترل به بیمارستان ببرد تکلیف هزینه ها چیست؟ با امعان نظر آرای وحدت رویه قضایی ۷۰/۱۲۰۳/ع/۳۰۰۹۸۷۶و همچنین ماده ۱۰ نص صریح بیمه صندوق بیمه اجباری شخص ثالث ملهم از محشای قوانین بیمه ایی کشور و محشای قوانین مدنی و اصلاحیه قانون راهنمایی و رانندگی سال۱۳۹۰ واصلاحیه ۱۳۹۶ طبق مواد ۱۲۴-۱۱۸بند دال شق ۳ لغایت ۱۲ و با عنایت به سوال فوق الاشعار(«درصورتیکه راننده‌ها و راکب ها اگر کلیه مدارک را با رعایت قوانین رانندگی تصادف منجر به مصدومیت گردید باید فرد را با اصرار وابرام مستفاد از رای اصراری کیفری وحدت رویه قضایی مکررا۶۷/۶۹۰۰۰۰۴۳۲۵/الف باید با اتومبیل ویژه سازمان اورژانس و با پلیس راهور و ناجا به بیمارستان مراجعه کنند و سپس پس از پرکردن فرم ها و اخذ کروکی و تودیع به توثیق بیمه نامه و کارت اتومبیل یا گواهینامه بدون پرداخت یک ریال می تواند خارج تا جری تشریفات اداری و قضایی طی شود») والا بعلت بدلیل جهل حکمی و جهل موضوعی فرد مذکور باید((کلیه مخارج بیمارستان فرد مصدوم را با داشتن کلیه مدارک من الجمله کارت بیمه شخص ثالث پرداخت نماید و استبعاد قانونی دارد چراکه عملا فرد گرچه جاهل بوده اما بدلیل تمکین به موضوع مانحن فیه مارالبیان نموده)) توجها به کلیه نصوص صریح و محشای صریح آراء وحدت رویه قضایی و نظریه مکرراً برای کلیه محاکم قضایی و ارگانها انتظامی و پزشکی به نحو قاطع لازم الاجرا است. شماره ۹۰۰۰۰۰۰/ص/۵۴۳/ن 4 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...