اصلاحات تخصصی مهم تعهدات مالی و بازرگانی حقوق بین‌الملل

گروه حقوق

اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms کدامند ؟ طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز گروه E گروه F گروه C گروه D تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدا (EXW) تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا FAS – FCA FOB تحویل کالا در مبدا به خریدارباپرداخت کرایه حمل CIF – CFR CIP ,CPT تحویل کالا در مقصد DAF DES-DEQ DDU , DDP EXW تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و . . . ) FCA تحویل کالا به حمل کننده در مبدا FAS تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا FOB تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا CFR ارزش و کرایه حمل تا مقصد CIF ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد CPT تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد CIP تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد DAF تحویل در مرز ( مرز تعیین شده ) DES تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد ) DEQ تحویل در اسکله ( در مقصد ) DDM تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی DDP تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی روش های پرداخت در معاملات بین الملل پولی و بازرگانی چیست ؟ در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات که در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است .اعتبارات اسنادی تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی ، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد ، یا برات وی را قبول نویسی کند ، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت کند و یا بانک دیگری را مامور این عملیات نماید .این پرداخت یا از طریق برات ارزی ( B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد . اعتبار نامه (L/C) یا ( latter of credit) چیست ؟ فرم قراردادی است که به موجب آن بانک بازکننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانک دیگری را که بانک ذینفع یا کارگزار نام دارد مجاز می دارد حداکثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل کالاهای مورد معامله را به بانک تسلیم کند و آن بانک حداکثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید .بانک کارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می کند . اعتبار نامه قابل معامله نمی باشد . برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange ) چیست ؟ برات ارزی توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادرکننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند . برات یا حواله قابل معامله است . فاینانس ( Finance ) چیست ؟ در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک شرکت مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد .درجمع بندی باید گفت Finance به نوعی باید گفت نوعی معامله تجاری بین الملل تهاتری و نقد و نسیه هست. 4 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه حقوق
Loading...