طاهره امینی

 طاهره امینی

سلام. من مدتیه عضو این سازمان هستم، بخشهای مختلفش رو بررسی کردم تخفیفاتش خوبه و اگر بیشتر بشه که عالی میشه. بخش بیمه برام جالب بود و بیمه داشتن خیلی خوبه و همه اینو میدونیم.

14