الهام منزه

 الهام منزه

پیشنهاد میکنم از قطارهای رجا استفاده کنی. سامانه دانشگاهیان با فراهم کردن بستر تخفیف خرید قطار این امکان رو فراهم کردن که بتوانیم هزینه رفت و آمد خود را حین سفرهای گردشگری و دانشگاهی کاهش دهیم. یا با هزینه یه قطار معمولی بتونیم بلیط یک قطار با امکانات بهتری خریداری کنیم

7